תמונת משפחה עם שירה

רוני יקרה,

עברנו אתך הדרכה מאוד קצרה ודרמטית.

באתי אליך עם בעיה גדולה ובן זוג שהיה אנטי לחלוטין להדרכה. לא פשוט. לא עבורי ולא עבורך.

אבל... וזו כנראה חלק מהיכולת המופלאה שלך - הצלחת לא רק להתעלות מעל האנטי שלו ולהכיל אותו אלא
גם הצלחת במעט מאוד פגישות לתת לי מענה ולפתור לנו את כל השאלות שאתן הגענו.

אז תודה על העזרה והחיוכים המהממים שהם חלק ממך.

מאחלת שאין סוף משפחות יזכו לעבוד אתך